REZOLVĂM RAPID ȘI UȘOR TRADUCERILE TALE !
Meniu Închide

Tot ce trebuie să știi despre apostilă si diferențe de aplicare apostilă

Apostila este un certificat care atestă că documentul supus acestei proceduri este un act oficial, este o supralegalizare a unui document deja legalizat, pentru ca documentul sa fie recunoscut intr-o țară semnatară a Conventiei de la Haga. În situația în care unele state nu au aderat la Conventia Haga, toate actele oficiale vor fi supralegalizate.

Procedeul de supralegalizare este o procedură efectuată de autoritățile competente din Romania, prin care se atestă faptul că actul supus acestei proceduri este un act oficial, semnatura este autentică și se confirma calitatea în care a acționat semnatarul actului și identitatea ștampilei de pe acel act. Procedeul de supralegalizare se aplica doar pentru statele care nu au calitatea de parte a Conventiei de la Haga sau cu care Romania nu are tratate bilaterale pentru recunoașterea reciprocă a actelor.

Apostilarea documentelor emise in Romania

Conform Conventiei de la Haga din 1961, autoritățile române competente să aplice apostila sunt: tribunalele, prefecturile și Camera Notarilor.

Tipuri de acte care se apostilează la tribunal:

  1. Hotărâri judecătoreşti (în original/copie legalizată) emise de instanţele judecătoreşti române (hotărârile judecătoreşti trebuie să fie legalizate de instanţa care le-a pronunţat, cu numele în clar, de către grefierul care legalizează hotărârea sau de către preşedintele instanţei);
  2. Actele originale emise de Registrul Comerţului, semnate clar şi emise cu antetul Ministerului Justiţiei.
  3. Actele originale/copii legalizate care emană de la un executor judecătoresc.

Apostila la Prefectură se aplică pe originalul următoarelor tipuri de acte:

CITESTE  5 reguli esentiale de bune practici in domeniul traduceri autorizate

– certificate de naștere: formatul nou, emise după 01.01.1998;
– certificate de căsătorie: formatul nou, emise după 01.01.1998;
– certificate de deces: formatul nou, emise după 01.01.1998;
– certificate de cazier judiciar certificate de cazier auto: eliberate cu cel mult 6 luni în urmă, de la secția de poliție în care domiciliază solicitantul;
– certificate de rezidență fiscală: redactate atât în limba romană cât și engleză, eliberate de administrațiile finanțelor publice;
– adeverințe prin care se atestă domiciliul și cetățenia persoanei sau statutul juridic față de statul român: eliberate de Inspectoratul pentru Evidența Persoanelor;
– adeverințe privind componența familiei: eliberate de Direcțiile Generale Publice de Evidență a Persoanelor;
– actele de studii preuniversitare: trebuie vizate în prealabil de inspectoratul școlar județean;
– actele de studii superioare: se vizează în prealabil de universitate [facultate];
– documente ce atestă calitatea de școlarizat pe teritoriul României, pentru cetățenii străini: vizate de Ministerul Educației, Cercetării și Inovării – Serviciul Relații Internaționale;
– adeverințe medicale: vizate în prealabil la Direcții de Sănătate Publică;

– certificate de botez/cununie: vizate în prealabil de Direcția Județeană pentru Cultură, Culte și Patrimoniul Cultural Național;
– certificatele de competență ale personalului maritim Navigant: vizate de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii;
– brevete de turism: emise de Autoritatea Națională pentru Turism;
– adeverințe prin care se atestă vechimea în muncă: vizate în prealabil de Casa Națională de Pensii sau Casele Județene;
– apostilă adeverințe de calificare în diferite meserii: vizate în prealabil de agentiile județene pentru ocuparea forței de muncă, pentru certificatele emise înainte de 1989, respectiv între anii 1990-2003;

La Ministerul Afacerilor Externe se pot supralegaliza următoarele tipuri de acte:

– certificate de naștere: formatul nou, emise dupa 01.01.1998;
– certificate de căsătorie: formatul nou, emise dupa 01.01.1998;
– certificate de deces: formatul nou, emise dupa 01.01.1998;
– certificate de cazier judiciar certificate de cazier auto: eliberate cu cel mult 6 luni în urmă, de la secția de poliție în care domiciliază solicitantul sau de la Inspectoratul General al Poliției Române;
– certificate de rezidență fiscală: redactate atât în limba română cât și engleză, eliberate de administrațiile finanțelor publice;
– adeverințe prin care se atestă domiciliul și cetățenia persoanei sau statutul juridic față de statul român: eliberate de Inspectoratul Național pentru Evidența Persoanelor – actele de studii preuniversitare: trebuie vizate în prealabil de inspectoratul școlar județean;
– actele de studii superioare: se vizează în prealabil de Ministerul Educației, Cercetării și Inovării din Bucuresti CNRED;
– documente ce atestă calitatea de școlarizat pe teritoriul României, pentru cetățenii străini: vizate de Ministerul Educației, Cercetării și Inovării – Serviciul Relații Internaționale;
– adeverințe medicale: vizate în prealabil la sau Ministerul Sanătății București;
– certificate de botez/cununie: vizate în prealabil de Direcția Județeană pentru Cultura, Culte și Patrimoniul Cultural National, respectiv a Municipiului București;
– adeverințe prin care se atestă vechimea în muncă: vizate în prealabil de Casa Națională de Pensii și alte Drepturi de Asigurări Sociale, serviciul de specialitate din București;
– adeverințe de calificare în diferite meserii: vizate în prealabil de agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă, pentru certificatele emise înainte de 1989, respectiv între anii 1990-2003 și Agenția Municipală pentru Ocuparea Forței de Muncă București sau Direcția de Muncă, Solidaritate Socială și Familie București.

CITESTE  Traduceri certificate si de ce aveti nevoie de ele?

Procedura de eliberare a apostilei pentru actele oficiale

Procedura de eliberare a apostilei pentru actele oficiale administrative emise de autorități ale administrației publice centrale sau locale, precum și de alte organe de autoritate administrativă din România, care organizează o activitate de interes public, în cadrul unor competente stricte stabilite prin lege, se desfasoară prin intermediul biroului apostilă organizat în cadrul instituțiilor prefectului.

Eliberarea apostilei este gratuită și se realizează de către institutia prefectului din județul în care:

  • titularul actului sau soțul/soția ori o ruda pâna la gradul II a acestuia are domiciliul/ultimul domiciliu;

sau

  • emitentul actului are sediul.

Prin excepție, certificatele de cazier judiciar și certificatele de stare civilă se pot apostila la orice instituție a prefectului.

 

NOTĂ: Apostila se aplică pe actul original tipărit și nu se poate aplica pe documente emise electronic care nu au semnătură și ștampilă în original.

Hai sa discutam
Ai nevoie de ajutor?
Buna
Cu ce te putem ajuta?
Acest site web folosește cookie-uri. Prin utilizarea și navigarea în continuare pe acest site web, acceptați politica de confidentialitate si termeni si conditii . Informații detaliate despre utilizarea cookie-urilor pe acest site web sunt disponibile făcând clic pe setari cookie .
×